Vangenes Inc.

+Abot-kayang Gender Plus Non-Invasive Prenatal Paternity Testing

Sale price Price $889.00 Regular price $939.00 Unit price  per 

Shipping calculated at checkout.

Kung handa kang malaman ang kasarian ng iyong hindi pa isinisilang na sanggol, maaaring magdagdag ng karagdagang pagsusuri sa pagtukoy ng kasarian ng pangsanggol sa panahon ng pagsubok na sinimulan. Ang Gender Plus testing plan ay nakabatay sa Affordable Testing Plan na may 5-7 business days turnaround time. Ang kasarian ng sanggol at ang mga resulta ng pagsusuri sa pagiging ama ay ipapakita sa parehong pormal na ulat ng pagsusuri.